De Openbare Verkoop

De Openbare Verkoop

Op een openbare verkoop wordt een bouwgrond of woning toegewezen aan de meest biedende. De verschillende kopers worden met elkaar geconfronteerd, waardoor de spanning al eens hoog kan oplopen. Verder hebben openbare verkopingen ook een formeel karakter: de verkoop wordt namelijk geleid door een notaris.

 

Openbare verkopingen op het Vredegerecht

Deze openbare verkopingen zijn vrijwillige openbare verkopingen, maar zij worden gehouden ten overstaan van de Vrederechter van de ligging van het goed ter bescherming van de belangen van minderjarigen, de beschermde personen of nog de schuldeisers, onroerende goederen afhangende van faillissementen moeten dus ook op deze manier verkocht worden door de curator. De toewijs geschiedt normaal altijd onder afwezigheid van hoger bod. Centraal staan hier de belangen van de beschermde personen.

 

Openbare verkopingen om uit onverdeeldheid te treden

De Openbare VerkoopDit zijn openbare verkopingen ten verzoeke van onverdeelde eigenaars. Ofwel hebben zij allemaal de verkoping gevraagd, dan bevindt men zich eigenlijk in een vrijwillige openbare verkoping. Ofwel zijn alle eigenaars het over de verkoping niet eens, en werd deze bevolen door de rechtbank (gedwongen openbare verkoop). De gedwongen en gerechtelijke openbare verkoop wordt gehouden in één enkele zitdag. De toewijzing geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod. In uitzonderlijke gevallen kan de verkoping ook enkel als voorwerp hebben een onverdeeld deel of de naakte eigendom.

 

Gewone openbare verkoping

Een openbare verkoping die gewoon als dusdanig wordt geadverteerd kan één van de vorige verkopingen zijn, maar ook eventueel een gerechtelijke verkoop. De wet verbiedt tegenwoordig gewag te maken van het gedwongen karakter van een verkoping.

Nieuwe regeling openbare verkoop in 1 zitdag met eventueel recht van hoger bod.

Sedert 1 januari 2010, openbare verkoop in 1 zitdag met eventueel recht van hoger bod. Instelprijs mogelijk. Geen tweede zitdag meer tenzij hoger bod.  Als binnen de termijn van 15 dagen na de enige zitdag een hoger bod wordt betekend, dan moet het goed opnieuw en definitief opgeroepen worden, dat is de definitieve toewijzing. Verkopers kunnen dus sneller verkopen, kopers ervaren minder stress. Alles verloopt  nu in één zitdag in plaats van twee.  Om de procedure te vereenvoudigen en te versnellen, besliste de wetgever om de tweede zitdag af te schaffen. Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om een instelprijs te bepalen. Vóór de verkoop kan de verkoper in overleg met zijn notaris beslissen om een instelprijs vast te leggen. Dat bedrag kan vooraf worden aangekondigd in alle publiciteit rond het goed.

 

Tips bij een openbare verkoop

  • Neem achteraan plaats in de zaal, zodat je het overzicht behoudt over de andere kandidaat kopers.
  • Als je biedt en je hebt écht interesse om te kopen, dan kan je best iets meer bieden dan het minimum van 1.000 euro. Meestal doen geïnteresseerden een minimumbod van 1.000 euro boven de startprijs of het laatste bod. Als je echt wil kopen, kan je de prijs best 5.000 tot 10.000 euro omhoog jagen. Zo toon je aan het publiek dat je kandidaat bent en wil kopen tegen eender welke prijs.
  • Informeer je op voorhand zeer goed over de voorwaarden van de verkoop, over de bouwvoorschriften, eventuele verbouwingsvoorschriften, enz.
  • Het allerbelangrijkste: een bod op een openbare verkoop is bindend. Ga dus op voorhand langs bij jouw financieel adviseur, om duidelijk te weten tot hoever je kan bieden. Denk er ook aan dat de bijkomende kosten bij een openbare verkoop hoger liggen dan bij een onderhandse verkoop. Hoeveel die kosten openbare verkoop precies bedragen, wordt door de notaris op voorhand meegedeeld. De aankoopkosten moeten doorgaans binnen de vijf dagen betaald worden. Voor de betaling van de koopsom heb je doorgaans zes weken de tijd. Deze termijnen kunnen echter verschillen van streek tot streek; informeer dus op voorhand bij de verkopende notaris.

 

Commandverklaring

Zowel bij een vrijwillige als bij een gerechtelijke openbare verkoop, heeft de uiteindelijke koper de mogelijkheid om een “command” (= lastgever) aan te stellen. Dit betekent dat hij verklaart niet voor zichzelf te hebben gekocht, maar voor een derde, die onbekend wenste te blijven bij de openbare biedingen. Deze command benoeming gebeurt via een notariële akte, die moet ondertekend worden binnen de vijf dagen na het definitief worden van de verkoping bij een vrijwillige openbare verkoop en binnen de 24 uur bij een gedwongen openbare verkoop om te vermijden dat tweemaal registratierechten moeten betaald worden.

 

 

Rapporteer een fout of geef uw weerwoord op het opinie-artikel - De Openbare Verkoop.

INTERESSANTE ARTIKELS